A Creative Economy Green Paper for the Nordic Region

Date of publication: 01.01.2007
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: A Creative Economy Green Paper for the Nordic Region

Autor: Tom Fleming

Rok wydania raportu: 2007

Finansowanie: Nordic Innovation Centre

A Creative Economy Green Paper for the Nordic Region
Fot. Pixaby, CC0 galeria

Opis: Dokument dotyczy warunków funkcjonowania i sposobów rozumienia przemysłów kreatywnych w krajach nordyckich. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie sektora kreatywnego, zdecydowano się na stworzenie dokumentu, do którego będzie można odnosić się tworząc politykę na poziomach krajowych i międzynarodowych. Celem raportu jest m.in. uwypuklenie specyfiki rozwoju branż kreatywnych w krajach nordyckich oraz wskazanie działań, które na obu poziomach mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój tego przemysłu.

Zasięg: Państwa nordyckie

Język: angielski

Słowa kluczowe: sektory kreatywne, regionalny, międzynarodowy, polityka kulturalna