„Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział  w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury chcemy wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji.

Projekt zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami, podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań zespołowych i indywidualnej pracy instytucji kultury.

Instytucje, które wezmą udział w projekcie otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

 • wzmocnienia kompetencji pracowników i pracowniczek instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole, poprzez lepsze zrozumienie i wykorzystanie osobistych
  i zespołowych potencjałów;
 • wzmocnienia kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania
  i budowania zespołu, poprzez rozwijanie umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków kulturowych i rynkowych;
 • rozwoju oferty programowej instytucji na kolejny rok, opartej na tożsamości lokalnej
  i współpracy z mieszkańcami poprzez stworzenie inspirującego i otwartego środowiska, sprzyjającego innowacjom.

W ramach procesu rozwojowego (kwiecień-listopad) odbywają się:

 • 2 stacjonarne warsztaty dla dyrektorów i koordynatorów (łącznie 30 h szkoleniowych);
 • 3 wizyty studyjne w różnych regionach Polski (łącznie 45 h szkoleniowych);
 • 1 12h warsztat rozwojowych dla zespołu w siedzibie instytucji;
 • spotkania online z koordynatorką projektu w trakcie całego procesu (minimum 5 spotkań);
 • 2 konferencje (V Forum Pracuj w kulturze i XIV Ogólnopolska Giełda Projektów), (łącznie
  25 h szkoleniowych);
 • minimum 7 spotkania zespołu (na których uczestnicy Warsztatów, Wizyt Studyjnych, V Forum Pracuj w kulturze, XIV Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, przekażą w formie prezentacji zdobytą wiedzę, doświadczenie oraz przekażą niezbędne informacje nt. zadania zespołowego. Spotkania powinny odbyć się najpóźniej na pięć dni roboczych po zakończeniu Warsztatów/Wizyt. Instytucja przekaże Koordynatorce NCK materiały poświadczające odbycie się takiego spotkania (zdjęcia, zebrane wnioski, wypracowane rekomendacje itp.).
 • minimum 7 zadań zespołowych do wykonania przez zespół w trakcie całego procesu, Zadania będą pogłębiały zagadnienia poruszane podczas realizacji procesu rozwojowego. 

Naszym celem jest aktywne wsparcie instytucji kultury w rozwijaniu trzech istotnych kompetencji: motywacji, współpracy zespołowej oraz myślenia systemowego. Tworzymy środowisko otwarte na eksperymentowanie, zachęcające do zadawania pytań oraz poszukiwania nowych rozwiązań.

Udział w projekcie oznacza gotowość do pracy nad poszerzeniem oferty programowej oraz rozwojem kompetencji pracowników instytucji. Projekt jest adresowany do zespołów, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać. Projekt wymaga zaangażowania CAŁEGO ZESPOŁU instytucji kultury.