PROWADZENIE RZECZNICTWA NA RZECZ ROZWOJU ANIMACJI KULTURY | 22-24.06.2015

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 25 maja — Wt. 2 czerwca 2015 r.
Cena biletu: 246 PLN
PROWADZENIE RZECZNICTWA NA RZECZ ROZWOJU ANIMACJI KULTURY | 22-24.06.2015
szkolenie

Rekrutacja: 25 maja  - 2 czerwca 2015

Na tym szkoleniu przekonasz się, że warto prowadzić działania rzecznicze na rzecz kultury, animacji kultury oraz podmiotów działających w obszarze kultury i zdobędziesz większą pewność siebie w sytuacjach, podczas których reprezentujesz instytucję/organizację czy grupę nieformalną oraz prowadzisz działania rzecznicze.

Cele szkolenia:

 1. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rzecznictwa na rzecz rozwoju animacji kultury oraz na rzecz podmiotów działających w sektorze kultury,
 2. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania wizerunku instytucji/organizacji zajmujących się animacją kultury i edukacją kulturalną;
 3. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kreowania wizerunku instytucji/organizacji zajmujących się animacją kultury i edukacją kulturalną, stosowania narzędzi i technik public relations umożliwiających docieranie z przekazem rzeczniczym do decydentów, samorządowców, urzędników oraz partnerów lokalnych.

Czego się dowiesz?

 • zdobędziesz wiedzę na temat kształtowania pozytywnego wizerunku podmiotu działającego w obszarze kultury oraz technik public relations  wykorzystywanych w rzecznictwie na rzecz animacji kultury i podnoszenia kompetencji kulturowych;
 • zdobędziesz wiedzę na temat funkcji języka oraz języka antydyskryminacyjnego pożądanego w przekazach rzeczniczych;
 • poznasz narzędzia przydatne przy przygotowywaniu ustnych i pisemnych, formułowania przekazów rzeczniczych (ustnych i pisemnych) skierowanych do różnych interesariuszy, w tym do przedstawicieli mediów;
 • poznasz metody prowadzenia rzecznictwa w imieniu uczestników kultury z utrudnionym dostępem do kultury;
 • poznasz rolę działań animacyjnych w budowaniu tożsamości lokalnej, kształtowaniu postaw obywatelskich i odpowiedzialności za „małą ojczyznę”.

Czego się nauczysz?

 • jak prowadzić działania rzecznicze skierowane do różnych interesariuszy,
 • jak tworzyć przekazy rzecznicze w kontekście zaplanowanych celów rzeczniczych.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Znaczenie komunikacji społecznej w działalności instytucji kultury oraz organizacji funkcjonujących w obszarze kultury.
 • Rzecznictwo i inne techniki PR jako narzędzia kształtowania wizerunku instytucji/organizacji.
 • Cele  public relations w kontekście rzecznictwa.
 • Lobbing  a rzecznictwo.
 • Rzecznictwo na rzecz rozwoju społecznego czy rozwoju instytucji/organizacji?
 • Planowanie strategii rzeczniczej.
 • Wystąpienia publiczne i podstawy pracy rzecznika prasowego.
 • Język antydyskryminacyjny w kontekście działań orzeczniczych.
 • Rzecznictwo w imieniu grup z utrudnionym dostępem do kultury.
 • Rzecznictwo w kontekście działań animacyjnych wykorzystywanych w procesie rewitalizacji społecznej.

Program do pobrania TUTAJ.

Trenerzy/Wykładowcy: Maja Branka

Termin: 22 – 24 czerwca 2015 r.

Ośrodek szkoleniowy

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między 25 maja  - 2 czerwca 2015 r. (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji. 

Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Tematyka szkoleń została skonstruowana tak, by rozwijać zarówno kompetencje psychologiczne i społeczne, które są niezbędne w pracy z grupą, zarządcze czy medialne, które umożliwiają zaplanowanie i skuteczne wdrożenie działań animacyjnych oraz kulturowe, czyli wiedzę o korzeniach animacji i jej różnych obliczach. Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy do 3 czerwca 2015 r.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szkolenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Termin dokonania wpłaty: 12 czerwca 2015 r.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Prowadzenie rzecznictwa na rzecz rozwoju animacji kultury"

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.