Connecting Arts & Business

Kultura się liczy!

Connecting Arts & Business to dwuletni projekt sfinansowany przez Komisję Europejską (2013-2015). W ramach projektu, sześć organizacji/instytucji (Cultuur-Ondernemen, Prométhéa, CKO, Summa Artium, KEA i Narodowe Centrum Kultury) podjęło się zdiagnozowania działań organizacji wspierających współpracę sektora kultury z biznesem.

Projekt składa się z kilku etapów. Po pierwsze, zmapowano istniejące organizacje łączące sektor biznesu z działalnością kulturalną w Unii Europejskiej. Po drugie, każda z organizacji uczestniczących w projekcie przeprowadziła eksperyment testujący nową formę współpracy międzysektorowej w swoim lokalnym środowisku. Po trzecie, na konferencji w Brukseli (kwiecień 2015 r.) spotkali się przedstawiciele sektorów biznesu i kultury oraz decydenci, aby podzielić się dobrymi przykładami współpracy oraz wypracować rekomendacje. Wyniki ankiety i eksperymentów wraz z rekomendacjami zostały opublikowane w formie końcowego raportu.

Wszystkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie Connecting Arts & Business.