Relacja z panelu dyskusyjnego „Kultura jako stymulator kreatywności i innowacyjności w regionie”. XXII Forum Ekonomiczne, 6 września 2012 Krynica-Zdrój

Data publikacji: 11.09.2012
Średni czas czytania 6 minut
drukuj
Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniu 6 września 2012 roku zorganizowało na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju panel dyskusyjny „Kultura jako stymulator kreatywności i innowacyjności w regionie”. Jako pierwsza w dyskusji moderowanej przez profesora Jerzego Hausnera, zabrała głos dr Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w MKiDN. Pani Minister zwróciła uwagę na rolę przemysłów kultury i kreatywnych we współczesnej gospodarce oraz  na brak spójnej metodologii, związanej z mierzeniem ich rzeczywistego wkładu w rozwój gospodarczy regionu.  Wpływ kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu nie wiąże się tylko z promocją jego atrakcyjności i  przyciąganiem do niego dodatkowych zasobów, inwestorów czy turystów. To co jest naprawdę istotne to dostrzeżenie w kulturze potencjału związanego z odkrywaniem, wykorzystywaniem i pomnażaniem już istniejących zasobów kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.

Kolejnym panelistą był Robert Palmer były Dyrektor ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy. Odwołując się do swojego wieloletniego doświadczenia, podkreślił że idea rozwoju poprzez kulturę jest nadal niewystarczająco dobrze rozumiana na poziomie regionalnym i lokalnym. Kluczem dla tworzenia lepszego modelu zarządzania jest zrozumienie, że zarówno polityki kulturalne, jak i strategie rozwoju przenikają się na wielu poziomach. Nie tylko na poziomie regionu czy kraju – trzeba je również rozpatrywać w kontekście globalnym. Po drugie nie wolno traktować inwestycji w kulturę w kategoriach czysto ekonomicznych, wkład kultury w rozwój sięga o wiele głębiej. Wpływa na spójność społeczną, tożsamość i gwarantuje lepszą jakość życia. Trzecia, równie ważna kwestia związana jest z dziedzictwem i tożsamością regionu, Palmer zwrócił uwagę na to, że strategie rozwoju tworzone w oderwaniu od kulturowych korzeni regionu z góry skazane są na porażkę.

Potwierdzeniem tej tezy był głos Michaela Schwarze-Rodriana, reprezentanta Zagłębia Ruhry, w  którym od lat 60tych XX w. polityki i strategie rozwoju projektuje się właśnie w oparciu o tożsamość i dziedzictwo kulturowe regionu. Rozwój to nic innego jak przeobrażanie własnego dziedzictwa. Odwołanie się do dziedzictwa w kontekście strategii tworzonych z myślą o przyszłości wymaga jego interpretacji, waloryzowania i uzupełniania, a  w tym procesie niepoślednią role odgrywa szeroko rozumiana kreatywność.

Kolejny panelista – Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, w kontekście rozwoju poprzez kulturę nawiązał do funkcji państwa. Podstawowym instrumentem, którym dysponują instytucje publiczne i samorządy to normy prawne. Dlatego ważne jest aby konstytucyjne prawo do uczestnictwa w kulturze gwarantowało każdemu obywatelowi dostęp do kultury. Jak słusznie zauważył prof. Hausner prawo do kultury jest również prawem do rozwoju.

Ostatni w dyskusji zabrał głos Edwin Bendyk redaktor tygodnika „Polityka”. Zaprzeczył ogólnie przyjętej opinii, iż internet jest bronią masowego tworzenia. Z badań zainicjowanych przez NCK wynika, iż w Polsce istnieje duża korelacja pomiędzy korzystaniem z  internetu a uczestnictwem w kulturze gorzej jednak wygląda sprawa tworzenia treści – nadal jest to marginalna część aktywności internautów. Chęć uczestnictwa w kulturze to za mało, to że ktoś jest odbiorcą nie oznacza od razu, że jest/chce być twórcą. Według  Bendyka, aby zwiększyć poziom innowacyjnych rozwiązań należy premiować projekty, modele uznające wartość zaangażowania i tworzenia a nie tylko odtwarzania kultury. Rozwój wiąże się ze zmianami technologicznymi, ale same technologie go nie zagwarantują, co najwyżej tylko umożliwią. Jak zauważył moderator rozwój dokonuje się za sprawą komunikacji i współdziałania bardzo wielu różnych podmiotów. Sieci komunikacji i współdziałania to właśnie klucz do rozwoju.

„Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu” – pod takim hasłem odbyło się tegoroczne XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy -Zdroju. Panel dyskusyjny zorganizowany przez NCK był kolejnym w tym roku wydarzeniem poświęconym zagadnieniu wpływu kultury na rozwój społeczno-gospodarczy i  odbył się z  w ramach kampanii społecznej „Kultura się liczy”. Organizatorem XXII Forum Ekonomicznego oraz VI Forum Regionów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Relacja audio:

http://www.mixcloud.com/obserwatoriumkultury/panel-dyskusyjny-kultura-jako-stymulator-kreatywnosci-i-innowacyjnosci-w-regionie/