Program grantowy im. Lesława Pagi

Data publikacji: 05.11.2012
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj
Jesteś zainteresowany tematem rynku kapitałowego? Chciałbyś szerzyć wiedzę o nim realizując własny projekt? Aplikuj na Program grantowy im. Lesława Pagi.Fundacja 2065 im. Lesława Pagi utworzyła specjalny program grantowy, którego celem jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych w zakresie rynku kapitałowego oraz szerzenia wiedzy nim.

Skierowany jest do organizacji zrzeszających studentów i absolwentów (do 35. roku życia) uczelni wyższych, szczególnie o profilu ekonomicznym lub prawniczym.

Fundacja wspiera szczególnie inicjatywy o charakterze cyklicznym i międzynarodowym.

Zespoły mogą być zarówno nieformalne, jak też reprezentujące koło naukowe, organizację studencką, albo inne zarejestrowane organizacje lub stowarzyszenia.

Długofalowym celem Stypendium jest:

  • zwiększenie kapitału społecznego Polaków,
  • promocja modelu rozwoju Polski opartego na zdolności do współpracy i budowy trwałych więzi społecznych
  • rozwój kapitału intelektualnego Polski poprzez wspieranie projektów edukacyjnych i badań naukowych.

Pula grantów w danej edycji wynosi 50 tys. zł.

Jak aplikować?

  1. Należy wypełnić formularz na stronie www.paga.org.pl oraz załączyć plan ewaluacji projektu.
  2. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, wybiera projekty, którym przyznaje Stypendium.

Przy wyborze projektów przez Kapitułę, priorytet będą miały inicjatywy, które:

  • będą w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie z innych źródeł,
  • będą realizowane cyklicznie,
  • będą miały charakter międzynarodowy,
  • uzasadnią potrzebę realizacji projektu,
  • przedstawią plan ewaluacji projektu (warunek konieczny).

 

Szczegółowe informacje o Stypendium oraz procesie kwalifikacyjnym znajdą Państwo w regulaminie na stronie www.paga.org.pl.

 

Nabór wniosków trwa do 20 listopada 2012 roku.