Kultura i biznes. Partnerstwo? - konferencja w Krakowie

Data publikacji: 14.09.2012
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj
Czy kultura i biznes to dwa odrębne sektory, których zainteresowania nigdy się nie pokrywają? A może raczej są to dwie dziedziny, które mogą działać wspólnie, z korzyścią dla obu stron? Jeśli tak, to czy przedstawiciele obu sektorów mają świadomość ogromnego potencjału takiej współpracy? Nieodłącznym narzędziem pracy każdego menedżera kultury jest baza zawierająca dane kontaktowe do osób reprezentujących prywatne firmy, korporacje, instytucje finansowe. Ale czy osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy, jej PR, sponsoring, dysponują bazami kuratorów czy dyrektorów instytucji kultury? Czy istnieje naturalna strefa kontaktu pomiędzy światem kultury i biznesu? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy konferencji organizowanej w dniu 24 października br. przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie przy współpracy Ambasady Królestwa Niderlandów i  Przedstawicielstwa Rządu Flandrii, przybliżając holenderskie i  flamandzkie doświadczenia i zestawiając je z sytuacją w Polsce.W kontekście kryzysu gospodarczego i ograniczeń budżetowych temat współpracy obu środowisk wydaje się szczególnie potrzebny. Konieczne jest zastanowienie się, kto i dlaczego powinien wspierać finansowo rozwój szeroko rozumianej kultury, jaką rolę mogą czy powinny pełnić  środowiska biznesowe, czy instytucje kultury nie powinny bardziej zwracać uwagi na urynkowienie swoich działań, jakie jest miejsce innych uczestników tej współpracy, np. mediów.

Podczas spotkania przedstawiciele instytucji i organizacji kulturalnych wraz z  reprezentantami świata biznesu przedstawią swoje doświadczenia i  skonfrontują oczekiwania, jakie oba sektory mają wobec siebie. Dyskusja została podzielona na cztery przewodnie panele tematyczne:

  • Mecenat nad sztuką
  • Kultura i biznes
  • Stosunki kulturalne, nowi aktorzy, nowa publiczność
  • Kultura w kryzysie – kryzys w kulturze.

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu!
Wstępny program – pobierz

Wstęp wolny
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego: kib@mck.krakow.pl
Liczba uczestników ograniczona
Zgłoszenie – pobierz