KSL na EKG w Katowicach // 13 maja 2013

Data publikacji: 07.05.2013
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Po raz pierwszy działania edukacyjne w tak potrzebnym obszarze łączenia świata kultury i biznesu mają szansę silniej, w postaci dwóch specjalnych sesji, zaistnieć na jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowej – Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, co z pewnością pozwoli osiągnąć nieocenione korzyści dla wzmocnienia dialogu między przedstawicielami tych dwóch obszarów.

Tematyka sesji:

Zrównoważone inwestowanie – Kultura się opłaca!

godzina: 12.30-14.00

miejsce: Teatr Korez (budynek Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek)

Celem sesji jest pokazanie dobrych wzorców w następujących obszarach: Jakie alianse mogą zbudować artyści, ludzie kultury i biznesmeni, by przetrwać niepewne czasy? Skoro kultura może stać się efektywnym, tanim mostem łączącym konsumenta i ludzi biznesu, czy biznes może równie skutecznie, pozafinansowo wspierać kulturę w przyszłości? CSR, wolontariat pracowniczy, interwencje artystyczne. Pozafinansowe metody i możliwości współpracy biznesu i kultury oraz możliwe scenariusze na przyszłość. Wszak pojęcie sustainability stało się globalną tendencją i tematem poszukiwań dobrych rozwiązań w każdej niemalże dziedzinie życia.

Czy można liczyć kulturę?

godzina: 14.45 -16.15

miejsce: Teatr Korez (budynek Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek)

Debata dotyczyć będzie rozwoju przemysłów kreatywnych. To obecnie jeden z najbardziej gorących tematów dotyczących zarówno kultury, jak i biznesu. Nazywane wymiennie przemysłami kultury, intelektualnymi czy właśnie kreatywnymi są uważane za najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor we współczesnej gospodarce. Dyskusja z udziałem wybitnych ekspertów ma skłonić do refleksji i poszukiwania odpowiedzi na takie pytania jak: Kiedy kultura staje się biznesem, a kiedy biznes zyskuje miano twórczej przedsiębiorczości? Jak dalece może zajść proces przenikania się świata kultury i biznesu?

 

O Europejskim Kongresie Gospodarczym:

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress)

13-15.05.2013, Katowice

Europejski Kongres Gospodarczy jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z kraju i z zagranicy. W blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów. Uczestnikami Europejskiego Kongresu Gospodarczego są m.in. unijni komisarze oraz reprezentanci rządów państw europejskich. Każdy Kongres to spotkanie najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy. Moderatorami sesji i debat są znani publicyści gospodarczy.

V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się w dniach 13-15 maja br., na półtora miesiąca przed zakończeniem polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Organizator wydarzenia, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki RP, zaprosili do udziału w EEC ministrów gospodarek m.in. z: Chorwacji, Litwy, Łotwy, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier.

Europejski Kongres Gospodarczy to najważniejsza impreza gospodarcza Europy Centralnej. Przy tworzeniu agendy wybierane są te tematy, które odpowiadają na kluczowe wyzwania stojące przed gospodarką i politykami. Aktualność i waga zagadnień to podstawowe kryteria doboru tematów do dyskusji.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP SA. EGER Fundacja (www.egerfundacja.pl) jest pomysłodawcą i partnerem dwóch sesji tematycznych – Zrównoważone inwestowanie – Kultura się opłaca! oraz Czy można liczyć kulturę?

Sesje są realizowane przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach kampanii „Kultura się liczy!” oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu