Projekty

Formularz wyszukiwania w ramach: Projekty
Archiwalne
Historia muzyki polskiej
 

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o muzyce polskiej i jej historii. Narodowe Centrum Kultury realizuje projekt poprzez: audycje radiowe, cykl wydawniczy, cykl e-booków, cykl koncertów...

Mapa kultury
 archiwum

Przebudowujemy stronę, prosimy o chwilę cierpliwości i zapraszamy niebawem!

Nagroda im. Oskara Kolberga
 archiwum

Przy­zna­wa­na od 1974 r. ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia...

Nagroda K. Moczarskiego
 archiwum

Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę roku poświęconą historii Polski po 1918 roku do współczesności jest jednym z najbardziej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 archiwum

Program, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, trendy rozwojowe, a także zmiany zachodzące w kulturowych sposobach kontaktu z książką, ustala kierunki interwencji i alokacje środków na...

Powstanie Styczniowe - 150. rocznica
 archiwum

Kampania społeczno-edukacyjna "Styczeń wolności" została poświęcona 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Prawo do kultury
 archiwum

Projekt „Prawo do kultury” to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Śpiewająca Polska
 archiwum

Ogólnopolski Pro­gram Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem,...

Świadkowie Historii
 archiwum

Program edukacyjny „Świadkowie Historii” do 2008 r. polegał na zbieraniu świadectw zapomnianych bohaterów XX wieku i świadków mało dotąd znanych, a ważnych wydarzeń...

Wola Wiedzy
 

WOLA WIEDZY to projekt opierający się na połączeniu gry terenowej Geocaching z opowieściami przewodnika-varsavianisty o dzielnicy Wola. Za pomocą aplikacji i sygnału GPS...