Białystok: Wschód Kultury – Inny Wymiar

Białystok
Czw. 20 — Niedz. 23 sierpnia 2020 r.

Wstęp wolny

Koncerty, wystawy, spektakle, filmy, spacery edukacyjny i muzyczno-historyczny
oraz działania familijne dla całej rodziny

Podczas festiwalu Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku swoją twórczość prezentują zawsze artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę regionu.

Festiwal Inny Wymiar od 2013 roku odbywa się w ramach projektu Wschód Kultury, który integruje środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

Wschód Kultury jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz miasta: Rzeszów, Lublin i Białystok. Przedsięwzięcie odbywa się dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych, samorządów wschodniej Polski.


bok.bialystok.pl