Wschód Kultury to cykl festiwali organizowanych w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej krajami Partnerstwa Wschodniego.

Ideą projektu jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, wymiana doświadczeń oraz artystycznych doznań. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które łączy działania trzech miast w spójny projekt.

Trzy miasta – trzy festiwale

Wschód Kultury to trzy festiwale:

  • Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie
  • Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art&Music Festival w Lublinie
  • Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku

Program festiwali opiera się przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie projektów między miastami, a także współpracy z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Każdy z festiwali ma swoją dynamikę i program, ale wszystkie łączy wspólna misja – stworzenie najwyższej jakości oferty kulturalnej. 

Kultura dla każdego

Łatwy i powszechny dostęp do kultury to idea, która przyświeca organizatorom projektu, dlatego udział we wszystkich koncertach, wystawach, pokazach filmowych i warsztatach w ramach Wschodu Kultury jest bezpłatny!

Historia

Pomysł zrodził się po realizacji projektu Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie (2011-2012) oraz w Lublinie (2012), który był organizowany w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012. Sukces przedsięwzięcia sprawił, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz trzy miasta – Rzeszów, Lublin i Białystok, postanowiły kontynuować projekt jako Wschód Kultury. Nazwa przedsięwzięcia odnosi się nie tylko do geograficznej lokalizacji miast, współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego, ale także do dynamicznego rozwoju kulturalnego Polski Wschodniej.

Więcej o projekcie

https://www.instagram.com/wschodkulturyofficial/

www.facebook.com/wschodkultury