Projekt „Prawo do kultury” to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jego celem jest wypracowanie stanowiska dotyczącego dostępności i partycypacji w kulturze wszystkich Europejczyków w dobie internetu i cyfryzacji zasobów kulturowych. Projekt stawia kwestię, czy prawo do kultury jest w dostatecznym stopniu zauważane przez kraje europejskie (na poziomie decyzji państwowych, regionalnych i lokalnych), skoro nie figuruje ono w formie normatywnego zapisu w jednym z najważniejszych dokumentów Rady Europy, czyli w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku, ratyfikowanej przez kraje członkowskie Rady. Stojąc na stanowisku archaiczności Konwencji, chcemy zainicjować wielką, międzynarodową dyskusję na temat przypisania „Prawu do kultury” struktury normatywnej, określającej obowiązki podmiotów zobligowanych do ochrony kultury i jej zabezpieczenia.

Projekt „Prawo do kultury”, zaplanowany na lata 2013-2016, może stać się pretekstem do wywołania ponadnarodowej, interdyscyplinarnej debaty z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, o szansach kultury jako motoru przemian polityczno-gospodarczych, instrumentu rozwoju społecznego oraz dziedziny gwarantującej człowiekowi prawo do kulturalnego rozwoju.

Prowadzony jako seria debat, wystaw i konferencji, będzie miał swój finał w 2016 roku, kiedy miasto Wrocław przystąpi do świętowania obchodów Europejskiej Stolicy, zatem może stać się projektem wizerunkowym ESK 2016 w Polsce i za granicą. Planujemy w 2016 r. ogłosić „Deklarację Wrocławską”, będącą summą wniosków i rekomendacji zebranych podczas cyklicznych spotkań oraz będącą propozycją zapisu „Prawa do Kultury” do Protokołu Dodatkowego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Sukces projektu „Prawdo do kultury” będzie wielkim sukcesem Wrocławia jako ESK 2016 i największym sukcesem programu ESK w całej jego historii.

Teledysk powstał na zamówienie Narodowego Centrum Kultury oraz Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Muzycy: Vienio, Bisz, Miuosh, East West Rockers/Cheeba
Koncepcja: Dariusz Szermanowicz
Produkcja: Creative Music Management Bookings Records Sp.z.o.o. (2014)