Data publikacji: 01.01.2010
Średni czas czytania 5 minut
drukuj
Tarnowskie guziki Centrum Animacji Społecznej "HORYZONTY" Zwycięzcą konkursu na projekty edukacyjne w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” zostało Centrum Animacji Społecznej "HORY...

Centrum Animacji Społecznej "HORYZONTY"

Zwycięzcą konkursu na projekty edukacyjne w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” zostało Centrum Animacji Społecznej "HORYZONTY". Projekt zatytułowany „Tarnowskie guziki” wyróżnił się dużą oryginalnością i podjęciem różnorodnych inicjatyw związanych z problematyką zbrodni katyńskiej. Zaliczyć do nich można m.in. warsztaty teatralne, projekcję filmów, konkurs plastyczny, happening, liczne wystawy i prelekcje.

Szczegółowy program imprez wygląda następująco:

13 – 22 sierpnia warsztaty teatralne w Lutowiskach, podczas których został przygotowany dokładny scenariusz happeningu.

24 sierpnia ogłoszenie konkursu plastycznego inspirowanego słowami wiersza Feliksa Konarskiego: „I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy”. Regulamin dostępny na stronie: www.horyzonty.org.pl (w zakładce Tarnowskie Guziki). Konkurs skierowany jest do uczniów tarnowskich szkół średnich i gimnazjalnych oraz do studentów. Konkursowi towarzyszyć będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli skonsultować swoje projekty z artystą-plastykiem oraz wziąć udział w wykładach i dyskusjach poświęconych wydarzeniom w Katyniu. Czas trwania warsztatów 28 września – 5 października. Warsztaty poprowadzi Anna Śliwińska-Kukla.

3 września - 10 września warsztaty plastyczne prowadzone przez tarnowskiego artystę Jacka Kucabę. Celem warsztatów jest stworzenie sztandarów katyńskich – obrazów wielkopowierzchniowych, które 14 września zostaną zainstalowane w centrum Tarnowa, prowokując mieszkańców miasta do refleksji.

Temat warsztatów to „Nadpamięć” czyli ten składnik tożsamości narodowej bez którego naród umiera. W ciemnych czasach komunizmu – czasach fałszu i przemilczeń, słowo Katyń było wykreślone nie tylko z przestrzeni publicznej ale również z encyklopedii. W tamtych czasach pamięć odegrała rolę decydującą. PAMIĘTAĆ MIMO WSZYSTKO - oto nasz obowiązek wobec tych, co zginęli.

14 września

Wczesnym rankiem na ulicy Wałowej zostaną rozwieszone sztandary oraz zostanie ustawiona wystawa fotografii. Wystawa składa się z 20 tablic na których przedstawiona jest historia żołnierzy zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje a także z rysunkami wykonanymi przez p. Stanisława Westfalewicza – związanego z ziemią tarnowską artysty, więźnia Kozielska, który uniknął śmierci.

godz. 10:00 – 16:30 – Teatralna Akcja Uliczna. Miejsce działania: ul. Wałowa w Tarnowie.

godz. 17:00 – oficjalne otwarcie wystawy na ulicy Wałowej, krótka prelekcja a następnie spacer (z przewodnikiem) szlakiem miejsc pamięci poświęconych Katyniowi (na trasie będzie między innymi kościół Filipinów, gdzie znajdują się tarnowskie guziki).

godz. 19:00 – koncert pieśni patriotycznych we współczesnych aranżacjach. W repertuarze koncertu znajdą się również autorskie pieśni Dawida Hallmanna poświęcone pamięci ofiar Katynia. Wykonawcy: Arkadiusz Boryczka, Piotr Czarniecki, Dawid Hallmann i Mirosław Poświatowski. Miejsce: ulica Wałowa.

godz. 20,00 projekcja filmów: „Las katyński” w reżyserii Marcela Łozińskiego oraz „Nie zabijaj” w reżyserii Józefa Dębskiego. Prezentacje poprzedzone będą słowem wstępnym Jerzego Świtka - filmoznawcy. Podczas projekcji będą rozdawane płyty CD Tarnowskich guzików (prezentacja multimedialna + piosenki w formacie audio). Miejsce: ulica Wałowa.

17 września – 26 października - Otwarcie wystaw zdjęć w tarnowskich szkołach. W każdej z wymienionych poniżej szkół obędzie się również prelekcja.

  • I Liceum Ogólnokształcące (17.09 – 21.09)
  • III Liceum Ogólnokształcące (24.09 – 28.09)
  • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Artura Grottgera (1.10 – 5.10)
  • II Liceum Ogólnokształcące (8.10 – 12.10)
  • IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 10 (15.10 – 19.10)
  • Wyższa Szkoła Biznesu (22.10 – 26.10)

 

19 października - Zamknięcie naboru prac do konkursu „I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy” .

22 października - w Tarnowskim Centrum Kultury nastąpi ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy konkursowej.

30 października - Zamknięcie wystawy konkursowej i zakończenie projektu.