Właściwe znaczenie przymiotnika ZJADLIWY to ‘sprawiający przykrość, nacechowany niechęcią, wrogością; złośliwy, uszczypliwy, szyderczy, jadowity’ (gdy mówimy o czymś, np. zjadliwa uwaga, zjadliwy ton, zjadliwy komentarz), a także ‘skłonny do robienia innym przykrości, lubiący dokuczyć; złośliwy, uszczypliwy, szyderczy’ (gdy mówimy o kimś, np. zjadliwy krytyk, zjadliwa komentatorka). Znaczenie 'dający się zjeść' jest żartem językowym, opartym na podobieństwie form ZJADLIWY i ZJEŚĆ, z czego - jak się okazuje - nie zawsze zdajemy sobie sprawę.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]