(NIE) ROBIĆ z IGŁY WIDŁY

Mówimy, że ktoś ROBI z IGŁY WIDŁY, kiedy przesadza, wyolbrzymia fakty, stosuje hiperbole. A jak używać tego zwrotu, gdy zaprzeczamy, gdy poprzedzamy go wyrazem NIE? Czy powinniśmy zachować postać frazeologizmu, naruszając składnię, ale utrzymując rym („Nie rób z igły widły”), czy też zmienić formę WIDŁY na WIDEŁ, jak tego wymaga gramatyka – lecz tym samym zepsuć rym i naruszyć frazeologizm („Nie rób z igły wideł”)? Żadne z tych rozwiązań nie jest dobre ani zalecane. Najlepiej zastosować zabieg stylistyczny, pozwalający na zachowanie rymowanej postaci frazeologizmu i powiedzieć to samo nieco dłużej, ale za to ładnie i poprawnie: NIE PRZESADZAJ! PO CO ROBIĆ z IGŁY WIDŁY?
Źródło: [NSPP; SJP PWN; USJP; Baza CKS]