Konstrukcja ZARÓWNO…, JAK I… to spójnik złożony. Jedną z zasadniczych cech spójnika złożonego jest nierozerwalność członów: jeśli pojawi się w zdaniu pierwszy człon tego spójnika, to muszą pojawić się również jego kolejne człony. Jeśli ten warunek nie zostanie dopełniony, pojawi się błąd składniowy. Poprawnie zatem: Zarówno pan Adam, jak i jego kolega muszą złożyć wyjaśnienia przed komisją rewizyjną (a nie: „Zarówno pan Adam i kolega muszą…”). Pamiętajmy też, że w zdaniu, w którym człony podmiotu są połączone spójnikiem złożonym ZARÓWNO…, JAK I…, musimy odpowiednio dobrać formę orzeczenia, tak by uwzględnić wieloczłonowość podmiotu, np. Zarówno pan, panie Adamie, jak i pański kolega musicie złożyć wyjaśnienia przed komisją rewizyjną.
Niepoprawne jest używanie samego wyrazu ZARÓWNO w znaczeniu ‘tak samo, jednakowo, równie’. Nie tylko w „zwykłych tekstach”, lecz także w tekstach stylizowanych na archaiczne, błędne są frazy typu „Kochał obie córki zarówno” – poprawnie: Kochał obie córki równie mocno lub: Kochał obie córki tak samo, lub: Kochał obie córki jednakowo.

 

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; Baza CKS]