Za PÓŁTORA MIESIĄCA – przed PÓŁTORA ROKIEM

Liczebnik PÓŁTORA nie odmienia się przez przypadki, choć sam narzuca rząd dopełniaczowy rzeczownikowi, z którym się łączy – każdy rzeczownik występujący bezpośrednio po formach PÓŁTORA lub PÓŁTOREJ musi pojawić się w dopełniaczu. W zdaniach PÓŁTORA „przejmuje na siebie obowiązek składniowy” i „bierze odpowiedzialność” za łączenie się z innymi wyrazami. Dlatego też, jeśli przed liczebnikiem PÓŁTORA występują przyimki, nie wpływają one w żaden sposób na formę rzeczownika połączonego z PÓŁTORA. Poprawnie mówimy i piszemy zatem: za półtora miesiąca, od półtora roku, po półtorej godziny (nie: po półtorej godzinie), przed półtorej godziny (nie: przed półtorej godziną), po półtora tygodnia (nie: po półtora tygodniu), przed półtora tygodnia (nie: przed półtora tygodniem) i przed półtora miesiąca (nie: przed półtora miesiącem). Ale – uwaga! – jest jeden jedyny wyjątek: połączenie: przed półtora rokiem (nie – jak nakazywałaby reguła – przed półtora roku).
Źródło: [NSPP; WSPP; SWK, 260]