W tekstach reklamowych, a nawet w tekstach informacyjnych czy w instrukcjach obsługi, wielkimi literami zapisywane są często zaimki odnoszące się do drugiej osoby, czyli formy takie jak ty, ciebie, tobie, twój, wy, wam, wasze. Widzimy więc zdania takie jak „Nasze mleczko zostało stworzone specjalnie dla Ciebie”, „Mamy dla Twoich pacjentów niezwykłą propozycję”, „To doskonała oferta dla całej Waszej rodziny”, „Jeśli Twój mikser nie działa, jak należy, zgłoś się do punktu serwisowego”. Czy to poprawne? Czy właśnie tak powinno być? Przepisy ortograficzne nakazują zapisywanie wielką literą nazw osób „do których się zwracamy w listach prywatnych i oficjalnych oraz urzędowych podaniach”, przy czym „pisownia wielką literą obejmuje również przymiotniki i zaimki, które się odnoszą do tych nazw osób” [SO 19.2]. Broszury reklamowe, ulotki informacyjne czy instrukcje używania sprzętów domowych to nie są ani listy, ani urzędowe podania. Jednak „użycie wielkiej litery ze względów uczuciowych i grzecznościowych jest indywidualną sprawą piszącego. Przepisy ortograficzne pozostawiają w tym wypadku dużą swobodę piszącemu, ponieważ użycie wielkiej litery jest wyrazem jego postawy uczuciowej (np. szacunku, miłości, przyjaźni) w stosunku do osób, do których pisze” [SO 19.1]. Dlatego można zapisywać wielką literą formy Ty, Ciebie, Tobie, Twój, Wy, Wam, Wasze w tekstach reklamowych lub informacyjnych – MOŻNA, ale NIE TRZEBA. Równie dobrze możemy napisać: „To doskonała oferta dla całej waszej rodziny” czy „Jeśli twój mikser nie działa, jak należy, zgłoś się do punktu serwisowego” – to poprawnie zapisane zdania.
Źródło: [SO PWN; Baza CKS]