WIELKANOC – WIELKIEJNOCY?

Nazwa WIELKANOC – podobnie jak nazwa RZECZPOSPOLITA – może odmieniać się dwojako: z fleksją wewnętrzną lub bez niej. Składamy zatem życzenia z okazji WIELKANOCY lub WIELKIEJNOCY, opowiadamy o WIELKANOCY lub WIELKIEJNOCY, wyjeżdżamy, by przyjrzeć się WIELKANOCY lub WIELKIEJNOCY na prawdziwej podhalańskiej wsi. No i oczywiście układamy zdania z WIELKANOCĄ lub z WIELKĄNOCĄ w odpowiednim przypadku fleksyjnym. W bierniku obecnie używana jest w zasadzie jedynie forma WIELKANOC (np. jedziemy na WIELKANOC do domu), choć – jeśli się bardzo chce – można stosować również archaiczną już formę WIELKĄNOC (np. obchodzili WIELKĄNOC niezwykle uroczyście). A w tekście podniosłym, zwłaszcza w odniesieniu do samego wydarzenia, a nie święta, możemy nawet zastosować pisownię rozdzielną: WIELKIEJ NOCY, z WIELKĄ NOCĄ, o WIELKIEJ NOCY.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; PJ PWN]