Postarajmy się zapamiętać, że poprawna jest tylko konstrukcja: W PORÓWNANIU Z..., np. W porównaniu z poprzednią serią urządzeń obecne modele są znacznie wydajniejsze, a przy tym o wiele lżejsze; Twój kot w porównaniu z naszym kotem to istny bandzior! Wprawdzie sam rzeczownik PORÓWNANIE ma szerszą składnię – łączy się i z przyimkiem Z, i z przyimkiem DO (np. Waszą pracą domową będzie porównanie Cześnika z Rejentem; Odszukajcie w tekście porównanie dziewczyny do żaglowca) – jednak konstrukcja W PORÓWNANIU Z ma tylko taką postać. PORÓWNAĆ i PORÓWNYWAĆ możemy natomiast kogoś lub coś i z kimś, czymś, i do kogoś, czegoś, np. Porównując obecne modele z poprzednią serią urządzeń... / Porównując obecne modele do poprzedniej serii urządzeń, dochodzimy do wniosku, że są znacznie wydajniejsze, a przy tym o wiele lżejsze; Ale porównaj tylko swojego kota z naszym kotem! / Ale porównaj tylko swojego kota do naszego kota!
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]