Zaimek KTÓRY wprowadza zdanie podrzędne przydawkowe (określa ono ostatni rzeczownik zdania nadrzędnego), zaimek GDZIE wprowadza zdanie podrzędne okolicznikowe miejsca – i tylko takie zdanie, określa zatem, gdzie wydarzyło się to, o czym mówi orzeczenie zdania nadrzędnego. Wymienne stosowanie zaimków KTÓRY i GDZIE jest niepoprawne, bo nie są to zaimki synonimiczne. Poprawnie tylko: Narada, podczas której zapadły ważne decyzje, odbyła się właśnie w tej sali – lub: Narada, na której zapadły ważne decyzje, odbyła się właśnie w tej sali (nie: narada, gdzie zapadły decyzje...); W rozdziale, w którym jest mowa o sądzie, znajduje się też opis wsi (nie: w rozdziale, gdzie jest mowa...). Zamiennie można stosować zaimki KTÓRY i GDZIE tylko wtedy, gdy odnoszą się one do miejsca, np. Zapraszam do sali, w której odbywają się zajęcia z kultury języka – lub: Zapraszam do sali, gdzie odbywają się zajęcia z kultury języka – choć i w tym wypadku lepsza, staranniejsza jest konstrukcja z zaimkiem KTÓRY.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; KJ PWN; Baza CKS]