Polskie czasowniki mogą odmieniać się według kilkunastu wzorców koniugacyjnych, czyli grup odmiany. Jedną z grup, która sprawia wyjątkowo dużo kłopotów użytkownikom polszczyzny, jest grupa IX. Należy do niej między innymi wiele czasowników onomatopeicznych zakończonych na –otać, takich jak: CHICHOTAĆ, TUPOTAĆ, świergotać czy hurgotać. W odmianie tematyczne -t- może się wymieniać i na -cz-, i na -c-, a więc odmieniamy: ja tupoczę i chichoczę / tupocę i chichocę, ty tupoczesz i chichoczesz / tupocesz i chichocesz, on / ona / ono tupocze i chichocze / tupoce i chichoce, my tupoczemy i chichoczemy / tupocemy i chichocemy, wy tupoczecie i chichoczecie / tupocecie i chichocecie, oni / one tupoczą i chichoczą / tupocą i chichocą.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; USJP; WSOF]