Są takie szczególne skróty, które wyglądają jak skrótowce, bo są zapisywane wersalikami, a jednak nigdy nie bywają odczytywane jak skrótowce i odmieniają się jak skróty (jeśli w ogóle się odmieniają). Są to np. skróty tytułów, takie jak: JE – Jego (Jej) Ekscelencja, JKW – Jego (Jej) Królewska Wysokość, JCW – Jego (Jej) Cesarska Wysokość, czyli skróty tytułów przysługujących szczególnym osobom. Skrót JE jest nieodmienny, choć oczywiście odczytujemy go zawsze w odpowiedniej postaci fleksyjnej (np. Minister Administracji i Cyfryzacji spotkał się z JE ks. bpem Antonim Dydyczem [czytamy: z Jego Ekscelencją księdzem biskupem…]), ale skróty JKW i JCW można już odmieniać: D., C., Ms. JKWci a. JKWysokości, JCWci a. JCWysokości, N. JKWcią a. JKWysokością, JCWcią a. JCWysokością (i odczytujemy odpowiednio: z Jego Królewską Wysokością, z Jej Królewską Wysokością, z Jego Cesarską Wysokością, z Jej Cesarską Wysokością).
Źródło: [SO PWN]