W niektórych tekstach zamiast słownych określeń walut (np. euro, złoty, dolar) albo ich polskich skrótów (np. zł, dol.), albo też międzynarodowych skrótów jednostek monetarnych (np. EUR, PLN, USD) stosuje się symbole: €, $, £. Ich zapis nie jest skodyfikowany w przepisach językowych, jednak poradniki typograficzne zalecają zapisywanie ich po spacji oddzielającej je od zapisu cyfrowego, np. 234 €, 320 $, 196 £. Warto pamiętać, że sensowne i poprawne jest stosowanie symboli walut tylko po zapisach cyfrowych lub cyfrowych ze skrótem, nigdy po zapisach słownych, czyli: 234 €, 320 $ lub 234 tys. €, 320 mln $, ale nie: *trzysta €, *3 miliony $.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]