Niedawno wyjaśnialiśmy, na czym polega różnica pomiędzy SERNIKIEM i SEROWCEM, gdy oba są ciastami, ale czy wiecie, że każdy z tych wyrazów ma jeszcze inne, zupełnie odmienne znaczenia? W dawnej Polsce słowo SERNIK było również nazwą zawodu: SERNIKIEM był ten, kto zawodowo wytwarzał sery. SERNIKIEM lub SERNICĄ zwano również specjalną wiatkę, przewiewną, lecz gęsto obudowaną drewnianymi prętami, służącą do suszenia serów. We współczesnej polszczyźnie SERNIK to również synonim kazeiny, coraz rzadziej używany w tym znaczeniu, dlatego że w nazewnictwie specjalistycznym znacznie wygodniejsze są internacjonalizmy. SEROWIEC obecnie jest odnotowywany jako nieco przestarzały synonim SERNIKA w znaczeniu cukierniczym, jednak z XIX-wiecznego słownika S.B. Lindego dowiadujemy się, że w tamtych czasach SEROWIEC to przede wszystkim „owad drobny, na kształt pyłku iakiego”, który „znayduie się w chlebie, serze, mące”, a także że SEROWIEC to rzadziej używana postać wyrazu SUROWIEC (bo kiedyś występowały obocznie formy SUROWY / SEROWY w tym samym znaczeniu). Owad w entomologii otrzymał miano SERNICA POSPOLITA – a więc w pewien sposób nawiązał do SERNIKA…

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; SJP L, III, 220; SWil]