QUASI-CZĄSTKA czy KWAZICZĄSTKA?

Cząstka quasi- – w przeciwieństwie do cząstki niby- – nie tworzy wyjątków od wyjątków i nigdy nie bywa zapisywana łącznie, bez dywizu. Niezależnie od tego, czy wyraz poprzedzony przedrostkiem quasi- jest terminem czy jedynie okazjonalizmem, trzeba zachować pisownię z dywizem. Piszemy zatem: quasi-postępowy, quasi-nauka i quasi-cząstka. Zwolennicy łącznej pisowni terminów naukowych muszą radzić sobie w inny sposób: człon quasi- można spolszczyć i zapisywać w postaci kwazi [wym. kwaz-i]. W takiej formie – jako pierwszy człon terminów naukowych – jest zapisywany łącznie i bez dywizu. Nazwę nośnika wielkości dynamicznych możemy zatem zapisywać dwojako: quasi-cząstka lub kwazicząstka.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP; USJP]