NIEDZIELA

Data publikacji: 17.09.2017
1 minuta

Przyjęcie chrześcijaństwa pociągnęło za sobą wprowadzenie kalendarza chrześcijańskiego z siedmiodniowym tygodniem, składającym się z sześciu dni pracy i jednego dnia wypoczynku. Dniem wypoczynku w naszej kulturze od ponad 1000 lat jest NIEDZIELA.

niedziela
Fot. Marcelina Jarnuszkiewicz niedziela

Nazwa NIEDZIELA – pierwotnie *neděl’ja – pochodzi od prasłowiańskiego czasownika zaprzeczonego *nedělati ‘nie pracować’, dosłownie „nie działać”, a przyrostek -ja został zastosowany przez analogię do łacińskiego żeńskiego rzeczownika feria, używanego w takim samym kontekście.

Słowo NIEDZIELA w zbliżonych postaciach występuje we wszystkich językach słowiańskich, ale niekoniecznie w tym samym znaczeniu: może oznaczać zarówno ‘niedziela’, jak i ‘tydzień’ – co wynika z tego, że każda kolejna niedziela nieuchronnie następuje po upływie tygodnia, a nasza ludzka, leniuchowata natura skłania nas do liczenia czasu od okresu wolnego do okresu wolnego: niegdyś od niedzieli do niedzieli, dziś od weekendu do weekendu lub od wakacji do wakacji.
[SEJP Bor, 360; ESJP, II, 302; SJP PWN; NEP PWN]