NA ADRES czy POD ADRESEM
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Chociaż połączenie NA ADRES jest poprawne w potocznej polszczyźnie, a nawet dopuszczalne w języku ogólnym, to jednak w starannej polszczyźnie wciąż najlepiej posługiwać się wyrażeniem POD ADRESEM (czyli pod + rzeczownik w N.). Kiedy chcemy wyrazić się elegancko i z największą starannością, piszemy, wysyłamy, przesyłamy i rozsyłamy coś POD ADRESEM (jakimś lub czyimś), np.: Proszę wysłać tę publikację pod domowym adresem pani profesor; Trzeba zacząć rozsyłać życzenia pod adresem klientów; Pod jakim adresem mam to panu przesłać? Podanie należy napisać pod adresem dyrektora placówki.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]