Mianownik: RADNA – wołacz...?

Jaką formę ma w wołaczu rzeczownik RADNA? Jest to rzeczownik żeński zakończony na -a, ale odmieniający się tak jak przymiotniki, a nie tak jak rzeczowniki. A wszystkie przymiotniki mają wołacz równy mianownikowi. Dlatego też substantywizowane – czyli „urzeczownikowione” – przymiotniki, takie jak radna, krawcowa, woźna, myśliwy, zwrotniczy, również mają wołacz równy mianownikowi. Systemowo poprawną formą wołacza rzeczownika RADNA byłaby zatem forma RADNA! (a nie: radno!). Jednak o ile zwrócenie się do posłanki słowami „Pani Posłanko!” nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle zwrócenie się do radnej słowami „Pani Radna!” mogłoby zostać nie najlepiej odebrane. Takie „pani radna!” kojarzy się z zaczepno-łobuzerskim „pani ładna!” czy – w najlepszym razie – poufałym, podwórkowo-bazarkowym „pani kochana!”. Dlatego jeśli zwracamy się do radnej, stosujmy raczej zawsze poprawny i zawsze właściwy zwrot „Szanowna Pani!”.
Źródło: [NSPP; WSPP; GOJP, I, 280]