Jeśli interesujecie się folklorem – lub macie babcię na wsi – to pewnie wiecie, że KOPYSTKA to ‘drewniana łopatka lub łyżka z długim trzonkiem’. Czy KOPYSTKA, będąca zdrobnieniem od KOPYŚĆ, ma coś wspólnego z KOPYTEM? Być może. W każdym razie jedna z teorii na temat pochodzenia tego wyrazu łączy go właśnie ze słowem KOPYTO. Prasłowiańska postać *kopystь ‘kopyść’ pochodziłaby wówczas od prasłowiańskiego *kopyto ‘kopyto’ i oznaczałaby ‘przedmiot przypominający kopyto lub nogę zakończoną kopytem’. Konkurencyjna teoria wywodzi *kopystь ‘kopyść’ od prasłowiańskiego czasownika *kopati ‘kopać, grzebać, ryć’ – KOPYŚĆ oznaczałaby wówczas pierwotnie ‘coś, za pomocą czego można kopać, grzebać, ryć’. Sęk w tym, że każda z tych teorii ma swoją wadę: trudno znaleźć przykłady innych słów utworzonych w podobny sposób (tzn. przyrostkiem -ystь lub z przekształceniem -to > stь).

Źródło:

[SEJP Bor, 249]