GIĘTKI jak PAJĄK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Nazwa niezwykle pożytecznego mieszkańca pól, łąk, lasów oraz cichych, przytulnych i niesprzątanych zakątków w naszych mieszkaniach – słowo PAJĄK – jest wyrazem, który w niemal niezmienionej postaci przetrwał od czasów prasłowiańskich. Wywodzi się od praindoeuropejskiego pierwiastka *-ank- / *-ang-, niosącego znaczenie ‘zginać, wyginać’. Pierwotne znaczenie słowa PAJĄK to najprawdopodobniej po prostu ‘to, co jest wygięte, powyginane’ lub ‘to, co jest podobne do wygiętego, powyginanego przedmiotu’.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SEJP Bor, 408]