...oczywiście PODKOSZULEK. Ten PODKOSZULEK, bo rzeczowniki tworzone od wyrażeń przyimkowych mają najczęściej rodzaj męski: pod koszulą > (ten) podkoszulek, tak jak: pod łokciem > (ten) podłokietnik, pod brodą > (ten) podbródek, na kolanie > (ten) nakolannik, na ramieniu > (ten) naramiennik. Kto jednak woli tę PODKOSZULKĘ niż ten PODKOSZULEK, nie musi od razu zmieniać zwyczaju. Od kilkunastu lat bowiem (a ściślej rzecz biorąc od 1999 r., czyli od daty wydania „Nowego słownika poprawnej polszczyzny”) ta PODKOSZULKA figuruje w słownikach jako potoczny odpowiednik tego PODKOSZULKA. Bo skoro jest ta podkolanówka (pod kolanem > podkolanówka), to dlaczegóżby nie miało być tej PODKOSZULKI?
Źródło: [SPP; NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; USJP]