FOYER
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Poprawnie piszemy FOYER, a poprawnie wymawiamy [fuaJE] – z wyraźnym akcentem na -je i z króciutkim, półsłyszalnym [u] przechodzącym w [ł]. FOYER ma dwie sylaby, a nie trzy, dlatego niepoprawne jest wymawianie tego wyrazu jako [fu-ła-je]. FOYER to eleganckie, zapożyczone z języka francuskiego określenie całkiem zwykłego pomieszczenia: korytarza lub holu przy widowni teatralnej albo sali konferencyjnej, gdzie podczas przerw gromadzi się publiczność lub uczestnicy obrad. Francuskie słowo foyer oznacza dosłownie ‘ognisko’ – w końcu ciche podczas spektaklu foyer zamienia się podczas przerwy w istne zarzewie ognia wymiany poglądów, centrum dyskusyjne, ognisko towarzyskie i kulturalne. Mówimy i piszemy, że ktoś się przechadza PO FOYER, że wchodzi DO FOYER albo wychodzi Z FOYER i że ktoś jest W FOYER. Nie stosujemy – dla niektórych wygodniejszego w wymowie – połączenia „we foyer”, dlatego że słowo FOYER nie rozpoczyna się od zbitki spółgłoskowej. Rozszerzoną postać przyimka w, czyli przyimek we umieszczamy przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski [f] lub [w] tylko wtedy, gdy następuje po nich inna spółgłoska, np. we Francji, ale: w Finlandii, we Wrocławiu, ale: w Warszawie; w fokarium, w foyer, w winnicy, w wulkanie.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; PJ PWN; SWO; USJP; ISJP, I, 419]