DIETA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz

Pod koniec XX w. normatywiści i leksykografowie ogromnie wzbraniali się przed skodyfikowaniem znaczenia wyrazu DIETA jako ‘sposób odżywiania się’. Jeszcze w „Nowym słowniku poprawnej polszczyzny” pod red. Andrzeja Markowskiego, wydanym w 1999 r., możemy znaleźć przestrogę: „dieta (...) ‘spożywanie ściśle określonych pokarmów’ (...). Błędne w zn. ‘sposób odżywiania się, menu, jadłospis‘, np.: Dieta przeciętnego Polaka jest uboga w ryby. Poprawnie: Jadłospis przeciętnego Polaka zawiera mało ryb. a. Przeciętny Polak je mało ryb”. Jednak już w „Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny” z 2006 r. hasło DIETA dostosowano do uzusu i znaczenie ‘sposób odżywiania się, menu, jadłospis‘ zostało odnotowane jako drugie znaczenie słowa DIETA.

Źródło: [NSPP; WSPP 2006, I, 176; SJP PWN]