Zapożyczone z języka angielskiego branżowe określenie EKSPACI, coraz częściej spotykane w publicystyce, odnosi się do wysokiej klasy specjalistów, którzy opuścili ojczyznę, aby pracować za granicą. Możemy pisać EKSPACI – w wersji spolszczonej, możemy również zachować oryginalną pisownię przez -x- EXPACI. Ponieważ w tekstach zazwyczaj spotyka się formy liczby mnogiej: EKSPACI, EKSPATÓW, z EKSPATAMI, o EKSPATACH, możemy mieć kłopoty z przywołaniem poprawnej formy liczby pojedynczej, zwłaszcza że słowu temu dość często towarzyszy w tekstach inne określenie z dziedziny studiów nad migracjami: NOMADA. Pod wpływem skojarzeń ze słowem NOMADA, a także z określeniem SPECJALISTA, będącym hiperonimem tytułowego określenia, skłonni jesteśmy przypisywać temu słowu postać „ekspata”. Poprawnie jednak powiemy i napiszemy tylko: ten EKSPAT (ten EXPAT) – tak jak ten ekspert, ten fachowiec, ten emigrant.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; Baza CKS]