BRÓG
il. Marcelina Jarnuszkiewicz

To kolejny wyraz, który spotykamy w zasadzie już tylko w książkach. BRÓG to albo stóg siana czy zboża przykryty daszkiem, albo sam taki daszek zamocowany na czterech słupach, przeznaczony do składania pod nim zboża, siana, słomy, by ochronić je przed deszczem i śniegiem. Najdawniejsze BROGI miały postać stert zboża, obłożonych związanymi u góry żerdziami, które nazywały się BROŻYNY. W różnych regionach i w różnym czasie słowa BRÓG i STÓG albo funkcjonowały jako synonimy, albo specjalizowały się znaczeniowo na STÓG siana i BRÓG zboża. Z czasem jednak STÓG zaczął oznaczać wyłącznie dużą, kopulastą stertę siana, rzadziej zboża lub słomy, a BRÓG – przede wszystkim rodzaj wiaty do przechowywania zboża lub siana. Etymologia BROGU jest niepewna. Możliwe, że pochodzi od starszego, niezachowanego, wschodnioprasłowiańskiego *ob-(v)orgъ najpierw oznaczającego kopkę zboża lub siana okrytą, obrzuconą gałęziami dla ochrony przed zwierzyną, tak bowiem w najdawniejszych czasach zabezpieczano plony przed leśnymi głodomorami.

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; USJP; ESJP, I, 79-80]