BIOTECHNOLODZY czy BIOTECHNOLOGOWIE?

W mianowniku liczby mnogiej poprawne są zarówno formy zakończone na -y, jak i formy zakończone na na -owie: BIOTECHNOLOG – BIOTECHNOLODZY lub BIOTECHNOLOGOWIE, podobnie: PSYCHOLOG - PSYCHOLODZY lub PSYCHOLOGOWIE, ANESTEZJOLOG – ANESTEZJOLODZY lub ANESTEZJOLOGOWIE, GENEALOG – GENEALODZY lub GENEALOGOWIE itp. Rzeczowniki mające ogólne znaczenie 'specjalista w danej dziedzinie' i kończące się na -log mają zazwyczaj w M. l.mn. oboczne formy zakończone na -y lub -owie. Końcówka -y w tym przypadku zawsze powoduje zmiękczenie poprzedzającej ją spółgłoski, stąd wymiana g:dz (-log : -lodzy).
Źródło: [SO PWN, NSPP, USJP]