ABNEGAT – nie taki zły, na jakiego wygląda

ABNEGAT to wcale nie jest „ignorant” czy „anarchista”, czy też „nihilista” albo „ktoś, kto wszystko neguje”. Słowo ABNEGAT nie pochodzi od negacji czy negowania. Sięga korzeniami do łacińskiego czasownika abnego, abnegare o dwóch głównych znaczeniach: ‘odmawiać, zaprzeczać, nie dozwalać’ i ‘wyrzekać się czegoś’ – stąd łacińskie abnegatio ‘odmowa’, a także ‘wyrzeczenie się’. Dawniej ABNEGAT miał bardzo pozytywne znaczenie ‘człowiek niedbający o swoje korzyści, a także wygody i przyjemności; człowiek rezygnujący z własnych wygód i korzyści’. Z czasem znaczenie się rozszerzyło o element ‘niedbający o wygody i swoją powierzchowność; niedbający o swój wygląd’, a w końcu podstawowe znaczenie zostało zapomniane i element „niedbania o wygląd” stał się dominujący. Dzisiaj ABNEGAT to przede wszystkim ‘człowiek nie dbający o swój wygląd’, a także – rzadziej – ‘człowiek niedbający o swoje wygody’.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; USJP; SWO; WSŁP, I, 10]