Dawniej mówiono też: zwłaszcze, co było bliższe formy wyjściowej. ZWŁASZCZA pochodzi bowiem od prasłowiańskiego połączenia *jъz volsti (jъz ‘z’, a volstь ‘posiadłość,włość’ (dzisiaj głównie w l.mn.: włości), ale również ‘władza, panowanie’). Pierwotne oznaczało to zatem ‘z włości [naszych]’ czy ‘z władzy [naszej]’ (tak jak: ‘z mocy nam nadanej’), a z czasem przeszło w znaczenie, które znamy dzisiaj, czyli ‘głównie, przede wszystkim, szczególnie’.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]