Gdy ktoś jest W MINOROWYM NASTROJU, to znaczy, że jest ponury i przygnębiony. Jako określenie muzyczne przymiotnik MINOROWY jest synonimem przymiotnika MOLOWY (współcześnie poprawnie zapisywanego przez jedno -l-, dawniej przez dwa -l-: mollowy), niosącego znaczenie ‘związany ze skalą, tonacją lub gamą moll’. Utwory i fragmenty utworów oparte na skali molowej, czyli na skali minorowej, brzmią dla naszego ucha smutno, a niekiedy nawet posępnie. Dlatego też określenie MINOROWY w języku ogólnym oznacza ‘melancholijny, rzewny, smutny, przygnębiający’. MINOROWY może być nie tylko nastrój – choć takie połączenia spotyka się najczęściej – lecz także ton czyjejś wypowiedzi, tembr czyjegoś głosu, MINOROWA może być jakaś scena, MINOROWE może być również jakieś wydarzenie.
Źródło: [NSPP; SO PWN; SJP PWN; SJP Dor; USJP]