UPOMINEK pochodzi od czas. UPOMINAĆ, czyli ‘zwracać uwagę, czynić wyrzuty, przestrzegać, karcić’. Dawniej UPOMINEK miał więcej znaczeń, m.in. ‘napomnienie, przestroga’ oraz ‘herb’. Zgodnie ze swoim źródłosłowem był to ‘podarek na pamiątkę’, a więc coś, co dajemy komuś, by mu o czymś przypominało (teraz takie prezenty daje się zwykle w formie żartu, np. paczka chusteczek dla kogoś, kto stale pociąga nosem).
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]