Spotykane w zasadzie tylko w starych tekstach lub w książkach opisujących dawne czasy słowo SZARPIE oznacza dawny ‘materiał opatrunkowy, otrzymywany z poszarpanych nitek wyskubanych ze skrawków starego płótna lnianego lub bawełnianego’. SZARPIE – wbrew temu, czego można by się spodziewać – nie pochodzą od SZARPANIA, nie mają też nic wspólnego z HARPIAMI. SZARPIE to zapożyczenie z języka francuskiego – spolszczona postać francuskiego słowa charpie o takim samym znaczeniu. W XIX w. używano jeszcze formy liczby pojedynczej: ta SZARPIA, ale już na początku XX w. wyraz SZARPIE był rzeczownikiem plurale tantum (czyli mającym tylko formy liczby mnogiej), a współcześnie już w ogóle wychodzi z użycia – obecnie jako materiałów opatrunkowych używamy już tylko wyjałowionych gazików, opatrunków sterylnych, a nie pęków nitek wyskubanych ze starego płótna…
Źródło: [SJP PWN; NSPP; WSPP; SJP Dor; USJP; SWO]