Nazwa polskiego tańca narodowego, „najbardziej polskiego z polskich tańców”, jest z pochodzenia francuska. POLONEZ to spolszczona postać francuskiego przymiotnika polonaise [poloNEZ], będącego częścią utworzonej na początku XIX w. francuskiej nazwy tego tańca: danse polonaise, czyli dosłownie ‘taniec polski’. W Polsce na ten sam taniec mówiono zazwyczaj CHODZONY, w Europie, w której językiem warstw wyższych był francuski, używano francuskiej nazwy, a sam POLONEZ w XVIII w. tańczony był na dworach całej Europy.
Źródło: [SJP PWN; SWO; ESJP, II, 688]