Nie pleć KOSZAŁEK-OPAŁEK!

Słowniki nie są zgodne co do postaci dopełniacza wyrażenia KOSZAŁKI-OPAŁKI. Kiedy prosimy kogoś, by nie plótł KOSZAŁEK-OPAŁEK, to z czystym sumieniem możemy posłużyć się tą właśnie formą (kogo? czego? – KOSZAŁEK-OPAŁEK). „Słownik ortograficzny” PWN dopuszcza również – jako oboczną – formę: koszałków-opałków, przed którą przestrzegają wszystkie wydania słownika poprawnej polszczyzny. Jest to bowiem forma niezgodna z systemem (rzeczowniki żeńskie, a do takich należą KOSZAŁKA i OPAŁKA, nie tworzą form D. l.mn. zakończonych na –ów), choć częściej występująca.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; ESJP, II, 415, 802; USJP]