Czy słowa JUTRZNIA i JUTRO mają ten sam źródłosłów? Pewnie, że tak! Wyraz JUTRO jeszcze w XV w. oznaczał 'rano; ranek; rankiem' (por. ros. утро), a dopiero od końca XV w. i od wieku XVI zaczął oznaczać cały dzień następujący po tym dniu, który mamy dzisiaj (mówiło się najpierw: JUTRO RANO w zn. 'wczesnym rankiem dnia następnego', a później zostało z tego JUTRO w zn. 'następny dzień'). Używany był też przymiotnik JUTRZNY 'poranny', od którego pochodzi właśnie JUTRZNIA 1. 'bardzo wczesny poranek; świt' i 2. 'modlitwa odprawiana o tak wczesnej porze', a także JUTRZENKA - pierwotnie 'gwiazda poranna', a dziś poet. 'poranna zorza; świtanie'.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]