Wiecie, że CHAŁKA to zapożyczenie z języka jidysz? Ściślej rzecz biorąc, zapożyczeniem jest niezdrobniała, niemal nieużywana CHAŁA, natomiast CHAŁKA to derywat utworzony już na gruncie polszczyzny. CHAŁA – z hebrajskiego chāllāh, z jidysz chala / chale – to słodka, szabasowa bułka, przygotowywana z ciasta drożdżowego, specjalnie zaplatanego i posypywanego sezamem lub kruszonką. CHAŁKA tak zasmakowała nie-Żydom, że i potrawa, i jej nazwa przyjęły się niemal we wszystkich krajach wschodniej i środkowej Europy, czyli tam, gdzie żyli Żydzi aszkenazyjscy.
Źródło: [SJP PWN; USJP; ESJP, I, 122; SWO]