Takie podobne są te słowa, a jednak z różnych źródeł pochodzą. ASORTYMENT to zapożyczenie francuskie (fr. assortiment), natomiast SORTYMENT zapożyczyliśmy z języka niemieckiego (niem. Sortiment). ASORTYMENT ma tylko jedno znaczenie ‘wybór (różnorodnych) towarów, zestaw wyrobów lub usług’. Starszy SORTYMENT jest bogatszy znaczeniowo – w jednym znaczeniu jest pełnym synonimem wyrazu ASORTYMENT (możemy powiedzieć, że jakaś firma oferuje bogaty sortyment / bogaty asortyment urządzeń do obróbki cieplnej), w drugim znaczeniu zaś jest swoistym antonimem ASORTYMENTU – SORTYMENT to bowiem również ‘jednorodny zbiór przedmiotów, materiałów odpowiadających określonym wymaganiom, np. pod względem wymiarów, jakości, przeznaczenia’ – w takim znaczeniu mówi się o SORTYMENCIE koksu, węgla, drewna – czyli o ściśle określonym rodzaju koksu, węgla, drewna.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SJP Dor; KJP PWN; NSPP; WSPP; SWO PWN; NEP PWN]