„Ojczysty” – wyniki konkursu na przekład staropolskiego wiersza

Data publikacji: 24.04.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Poznaj zwycięskie prace!

Dziękujemy uczestnikom i uczestniczkom konkursu!

Postawiony przez Narodowe Centrum Kultury cel konkursu – „przybliżenie odbiorcom dawnej kultury, zainteresowanie literaturą staropolską, doskonalenie i wzbogacanie umiejętności językowych” – dzięki Państwa wysiłkowi, inwencji twórczej, zrozumieniu dawnej kultury i wrażliwości na problemy współczesne został w pełni zrealizowany. 

Napłynęło więcej prac, niż oczekiwaliśmy – kilkaset. Wszystkim ich autorom i autorkom chcemy pogratulować. Oczywiście niemożliwe jest przyznanie wszystkim nagród, ale wobec bardzo wysokiego poziomu utworów zdecydowaliśmy się na znaczne powiększenie liczby wyróżnień – aż do 10. 

Przyznając nagrody i wyróżnienia, kierowaliśmy się kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu, a więc zrozumieniem treści i przekazu dawnego utworu, jego trafnym odniesieniem do współczesności, inwencją w dziedzinie języka oraz kreatywnością w zakresie środków ekspresji artystycznej. Niełatwo było zrównoważyć te aspekty – praca każdego autora i każdej autorki jest przecież specyficzna. Staraliśmy się uwzględnić i docenić tę różnorodność artystyczną i osobową w nagrodach i wyróżnieniach: są zatem wśród nich utwory bardzo nowoczesne i tradycyjne pod względem formy oraz języka, ujmujące problem z punktu widzenia kobiety i mężczyzny, osoby dojrzałej i zupełnie młodej.  

Jury w składzie:

  • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury – przewodniczący Jury 
  • prof. Radosław Pawelec – językoznawca 
  • prof. Tomasz Wójcik – historyk literatury

postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Małgorzata Lipska

II miejsce – Ania England

III miejsce – Maciej Pabisek

oraz wyróżnienia: Łukasz Barys, Urszula Grudzień, Jakub Jędraszczak, Justyna Kaniecka, Zofia Klata, Monika Mielniczuk, Anna Pastusiak, Marcin Podlaski, Paulina Ponichtera, Karolina Sikora.

Różnorodność jest bogactwem kultury. Jest nim jednak także to, że mimo różnic potrafimy się porozumieć między sobą. Państwa wiersze pokazują, że potrafimy porozumieć się również z naszymi przodkami „zza rzeki czasu” i odnieść do współczesnej sytuacji i naszych problemów ich słowami sprzed kilkuset lat. 

Warto podkreślić, że gotowość do podjęcia dialogu z dawnymi poetami wyraziła się w dokonanych przez Państwa wyborach: wszystkie zaproponowane wiersze staropolskie spotkały się z żywym i mniej więcej wyrównanym zainteresowaniem.

Jeszcze raz za to dziękujemy, gratulujemy wszystkim i wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury.