Znamy wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny kultury

Data publikacji: 17.01.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Do XV edycji konkursu organizowanego co dwa lata przez Narodowe Centrum Kultury, w 2022 r. zgłoszono 21 prac doktorskich z następujących dziedzin: kulturoznawstwa, etnologii, etnografii, antropologii kultury, socjologii kultury, psychologii międzykulturowej oraz etnomuzykologii. 

Do II etapu szczegółowej oceny merytorycznej Komisja zakwalifikowała 8 najlepszych prac. W II etapie oceny każdą pracę czytało dwóch niezależnych ekspertów, zwracając uwagę na: 

 • trafność problematyzacji, sprawność stylistyczną i dojrzałość wywodu teoretycznego; 

 • nowatorstwo i oryginalność ujęcia; 

 • znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej; 

 • oraz atrakcyjność dla przyszłych czytelników (nośność tematu). 

 

Laureatów wyłoniła Komisja w składzie: 

 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz – dyrektor Narodowego Centrum Kultury – Przewodniczący Komisji, 

 • prof. dr hab. Elżbieta Banecka, ASP Warszawa, 

 • prof. dr  hab. Grzegorz Godlewski, IKP UW; 

 • dr hab. Małgorzata Jacyno, prof. ucz., IS UW, 

 • prof. dr hab. Urszula Jarecka, IFiS PAN, 

 • dr hab. Michał Kowalski, IS UW, 

 

wyłoniła trzech laureatów: 

I nagroda 

dr Ewelina Grygier 

za pracę pt. 
Zjawisko muzykowania ulicznego w Polsce w XXI wieku w świetle teorii performansu 

obronioną na Instytucie Sztuki PAN w 2021 r., 

 

nagroda II 

dr Monika Weychert 
za pracę pt. 
Niewidzialna Zagłada. Romska sztuka współczesna jako bunt podporządkowanych innych 

obronioną na Uniwersytecie SWPS w 2020 r., 

 

nagroda III 

dr Aleksandra Kil-Matlak 
za pracę pt. 

Od humanistyki cyfrowej do analogowej 

obronioną na Uniwersytecie Wrocławskim w 2021 r., 

 

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 5 000 zł, 3 000 zł oraz 2 000 zł. 

Komisja przyznała także wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł za pracę: 

 • dr Marcina Krassowskiego Laboratoria przyszłości. Krajobrazy europejskich ekowiosek, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim w 2021r,  

 

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym! 

Na kolejną edycję Konkursu zapraszamy na początku 2024 roku.