Książki laureatów Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze wydawane są w ramach serii „Kurs na Kulturę”.
Formularz wyszukiwania w ramach: Wydane książki

Wydane książki

Wyników: 20
Projekty kulturalne i edukacyjne
Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku

Książka przedstawia początki zinstytucjonalizowanych praktyk sportowych w szerokim kontekście zjawisk kulturowych zachodzących na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Jest to zarazem...

Projekty kulturalne i edukacyjne
Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996

Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996 autorstwa dr. Xawerego Stańczyka to pierwsze opracowanie w sposób kompleksowy podejmujące tematykę kultury...

Projekty kulturalne i edukacyjne
Nimfa post/post/moderna. Działania obrazów

Praca otrzymała w 2014 roku II nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.  

Projekty kulturalne i edukacyjne
Festum Folkloricum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych

Praca otrzymała w 2014 roku I nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Projekty kulturalne i edukacyjne
Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana

Praca doktorska Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana została wyróżniona II nagrodą oraz rekomendacją do...

Projekty kulturalne i edukacyjne
Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości

Praca otrzymała I nagrodę w Konkursie w 2013 r.

Projekty kulturalne i edukacyjne
Piękno aktualności. Telewizja bycia u progu czasu

Praca otrzymała nagrodę Dyrektora NCK w 2013 r.

Projekty kulturalne i edukacyjne
Wirtualne ciało sztuki

Praca otrzymała I nagrodę w 2012 r.

Projekty kulturalne i edukacyjne
Komunikacja marketingowa w architekturze

Praca otrzymała II nagrodę w 2011 r.

Projekty kulturalne i edukacyjne
Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre`a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya

Praca nagrodzona w 2011 roku

Projekty kulturalne i edukacyjne
Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej

Praca nagrodzona w 2010 roku

Projekty kulturalne i edukacyjne
Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca 68'

Praca nagrodzona w 2006 roku